Home WorldAsia S.Korean navy receives upgraded 1,200-ton submarine