Home NationalCommunity Elderly epilepsy victim burns to death in Omusati